چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

با مبارزه متحدانه خود، جلو اعدام رامین حسین پناهی بگیریم!

 حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج، توسط دیوان عالی کشور حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه «امنیت ملی» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

رامین حسین پناهی

حسین احمدی نیاز، وکیل حسین پناهی در این‌باره به «هرانا» گفته است «پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ رسیدگی خود در ۲۵ دی ماه ۹۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

در شرایطی که اعتصاب کارگران و اعتراض‌های مردمی در همه جای ایران علیه حکومت سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، ترور و اعدام، فقر و استثماردر حال گسترش است، این حکومت با اعدام حسین پناهی و سرکوب شدید زندانیان سیاسی می‌خواهد، با راه انداختن فضای رعب و وحشت، جلو گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بگیرد.

اما اعتراضت مدرمی در جامعه ایران به ویژه از اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، دوران گذشته پایان یافته و دوران جدید آغاز شده است. دورانی کهحکومت اسلامی هم چون گذشته نمی‌تواند با تهدید و زندان و شکنجه و اعدام، جامعه را مرعوب سازد و هم‌چنان به وحشی‌گری‌های خود ادامه دهد.

بدین ترتیب، مدت‌هاست که فعالینکارگری، زنان، دانشجویان، جوانان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان، فعالین محیط زیست و خلق‌های تحت ستم و محروم برخی استان‌های ایران هم‌چون کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هم‌چنین نهادها، سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی‌طلب چپ، آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو،با صدای بلند اعلام کرده‌اند که حکومت اسلامی را نمی‌خواهند و حکم به رفتن آن داده‌اند.

رامین حسین پناهی، یک فعال سیاسی است که اسیر حکومت اسلامی آدم‌کش شده و این حکومت جانی، قصد دارد او را اعدام کند.

 ما هم‌صدا با همه مردم آزاده و پیکارگران راه آزادی، دموکراسی و عدالت، حکم اعدامرامین حسین پناهیرا محکوم می‌کنیم و از هر طریق برای نجات آنتلاشمی‌کوشیم.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی زندانیان و اعدام با مبارزه متحدانه آزادی‌خواهان و ستم‌دیدگان هستیم.

 پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌هاى ایران

سیزدهم آوریل ۲۰۱۸

pdjkh.i@gmail.com