جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فیلم منتسب به امام جمعه مشهد – ۱۳۵۴: در مقابل خدمات شاه سر تعظیم فرود می‌آوریم

فیلم منتسب به امام جمعه مشهد – ۱۳۵۴: در مقابل خدمات شاه سر تعظیم فرود می‌آوریم

دستبوسی آخوندها از فرح پهلوی ملکه سابق سلطنت پادشاهی ایران.