جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

کاریکاتور: سهم مالی مردم ایران، و سهم پولی آخوندهای سرمایه دار و نهادهای مذهبی

از فقر و بدبختی و آوارگی و بی پولی و بیکاری… جوانان و اکثریت مردم شریف ایرانُ تا زندگی سرمایه دارانه و میلیاردی سران و گماشتگان و آخوند ها و آیت الله ها…

سهم مردم، سهم نهادهای مذهبی کاری از شاهرخ حیدری

از فقر و بدبختی و آوارگی و بیکاری… جوانان و اکثریت مردم شریف ایرانُ تا زندگی سرمایه دارانه و میلیاردی سران و گماشتگان و آخوند ها و آیت الله ها…

آخوند های بیکار و مرتجع و در عین حال برخوردار از یک زندگی سرمایه دارانه و اشرافی… آخوند ها عامل اصلی تمام بدبختی ها و فقر و عقب ماندگی ها و ذلت زندگی مردم ایران هستند.