جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

چطور اسرائیل حقوق بشر را رعایت نمیکند و ما باید بکنیم؟

نویسنده: آرش بیخدا

پاسخ کوتاه:

این گفته مغلطه خودت هم همینطور است.

پاسخ بلند:

چطور پلیس های امریکایی سیاه پوستان را کتک میزنند؟ چرا اسرائیل میتواند بمب اتم داشته باشد و ما نمیتوانیم؟ ما زن ستیزیم یا غربی ها که زن را کاملا به عنوان یک ابزار در آورده اند؟

این سفسطه کاملا کودکانه و این قیاس غیر عقلی و ابتدائی همواره روی زبان انواع و اقسام مسلمانان است. حتی در روزنامه ها و تریبون هایشان این سفسطه را رسما و مدام اعلام میکنند. اسلامگرایان به مجرد اینکه محکوم به توحش و عقب ماندگی و جنایت پیشگی میشوند، سعی میکنند اتهام خود را با بر شمردن جنایاتی دیگر، چه خیالی و چه حقیقی توجیه کنند. اسرائیل معمولاً اولین نظامی است که اسلامگرایان برای فرار کردن از پاسخ گویی به جنایاتشان به نام آن دست آویز میشوند. اسلامگرایان معمولا همیشه اسرائیل را محکوم به جنایت میکنند، اما پاسخ آنها بسیار ساده است زیرا:

اگر رعایت نکردن حقوق بشر اشتباهی است که از سوی اسرائیل انجام میگیرد؛ شما خطا میکنید اشتباه اسرائیل را تکرار میکنید.

اگر رعایت نکردن حقوق بشر در اسرائیل کار درستی است؛ شما خطا میکنید از اسرائیل ایراد میگیرید.

قرآن، کتاب خون و جنایت و بردگی و انسانی و عقب ماندگی و نابرابری و بی عدالت. قرآن و فرهنگ اسلامی و مسلمانی، دشمن قسم خورده انسان دوستی و آزادی های انسانی مردم است. قرآن نماد شر و جنایت است. عامل اصلی تمام بدبختی و عقب ماندگی و ذلت زندگی مردم ایران از باور داشتن ایرانیان اسلام زده به کتاب قرآن و مسلمان بودنشان است.

این سفسطه مانند این است که شما در جامعه ای قرار بگیرید که در آن اکثر انسانها آدم میکشند، و شما نیز یک آدم بکشید و بگویید چون بقیه هم میکشند، من هم میکشم! آیا این میتواند عمل شما را توجیه کند؟! هرکس مسئول اعمال خودش است، شما هرگز حق ندارید به دلیل اینکه دیگران جرمی را مرتکب میشوند مرتکب جرمی شوید. دو کار بد یک کار خوب نتیجه نمیدهند!

این نوع تفکر در بسیاری از استدلالهای اسلامگرایان دیده میشود مثلا در مورد همبستر شدن رسول الله با عایشه دختر ۹ ساله ابوبکر، مسلمانان معمولا سفسطه میکنند که این در آن دوران رسم بوده و همه این کار را میکرده اند!

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و بچه باز و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند.

آیا اینکه در زمان محمد اعراب بدوی با دختران ۹ ساله همبستر میشدند و این یک رسم و فرهنگ (ضد فرهنگ) بود، میتواند تکرار این کار زشت را توسط پیامبر اسلام توجیه کند؟! خیر! محمد هم با تکرار کردن این کار اعراب، توحش آنها را تکرار کرده است و خود به زمره اعراب وحشی پیوسته است. و حتی این جرم محمد سنگین تر از جرم سایر اعراب است، زیرا  تکرار این عمل توسط محمد برای مسلمانان جواز برای تکرار آن حساب میشود. بطوری که حضرت امام در رساله خویش میفرمایند:

مسئله ۲۴۱۰ «اگر کسى دختر نابالغى را براى خود عقد کند و پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکى و دخول کند، چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکى کند» و از نظر آقایان  «آمیزش جنسى باهمسرى که هنوز نه سالش تمام نشده، جایزنیست خواه آزاد باشد یا کنیز، همسر دائم باشد یا موقت، اماکامجوییهاى دیگر جز دخول، اعم از نظر یا نوازش با شهوت یاملاعبه ونظایر آن جایز است».

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد.

یعنی دین مبین اسلام که دین آزادی است مرد ۵۴ ساله را آزاد میگذارد که با دختر از ۱ سالگی ازدواج کند ولی خوب حق دخول را ندارد و فقط وقتی میتواند دخول کند که دختر بالغ شود و ۹ ساله شود و اینگونه مسائل به نظر مسلمانان فوق العاده انسانی و آزاد است! ولی البته دین مبین اسلام به مرد اجازه میدهد که سایر لذت هارا از همسری که کمتر از ۹ سال نیز سن دارد ببرد مثلا نوازش های شهوت آمیز و یا نعوذ بالله سایر موارد غیر اخلاقی دیگر؛  بنابر این  اسلام ‌اجازه میدهد مردان با یک دختر در هر سنی ازدواج کنند اما فقط وقتی میتوانند با او آمیزش جنسی داشته باشند که دختر به سن ۹ سالگی میرسد. جالب است بدانید پیامبر اسلام اگر فقط و فقط بخواهد ۱ روز در روزگار ما زندگی بکند و یکی از کارهایی که در دوران زندگی خویش انجام داده است را دوباره انجام بدهد بدون شک بعنوان یک بیمار روانی حتی توسط خود اسلامگرایان که در تمدن و فرهنگ بسیار عقب مانده هستند دستگیر خواهند شد و به گوشه زندان پرتاب خواهند شد.

علمای اسلام پارا فراتر میگذارند و برای اینکه به غرب وحشی اثبات کنند اسلام حامی حقوق زنان است حتی بحث شیرین افضاء را مطرح میکنند،‌ حضرت امام، اولین نایب امام زمان و رئیس دفتر نمایندگی پروردگار بر روی زمین بعد از قرنها در کتاب تحریر الوسیله خود میفرمایند «مساءله ۱۲ – کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ( اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد…..» لازم به ذکر است کلمه تخفیذ در شرع مقدس اسلام دین آزادی یعنی «با ران شهوترانی کردن» بنابر این نه تنها ازدواج اشکالی ندارد بلکه همخوابی کردن هم به شرطهایی مجاز است. در واقع مسلمان بودن یعنی توحش اعراب را به امروز آوردن! 

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده حقوق انسانی مردم و زنان و مردان و آزادی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

اسلامگرایان هراسان از غرب و آمریکا همواره شمشیر دشمنی را در مقابل هر آنچه محصولات فکری و فرهنگی غربیست میکشند و همواره میگویند ملاک ما غرب نیست، چگونه است که در این نوع سفسطه ها که میکنند غرب را ملاک میگیرند؟ چگونه است که امریکا را شیطان بزرگ خطاب میکنند اما کیفیت رفتار خویش را با امریکا میسنجند؟

مسئله اینجاست که ما در کشورهای پیشرفته دنیا معمولا به دلیل آزادی بیان و مطبوعات جنایت سازمانیافته علیه مردم خود آن کشور نمیبینیم، بیشتر خطاها یا جرایم شخصی بوده اند، یا علیه مردم دیگر کشورها مثلا در مورد جرایم جنگی. یا اگر چنین اتفاقاتی بیافتند بدون تعارف و با شفافیت سرانجام مورد نکوهش و اصلاح قرار میگیرند.

اما درنقطه مقابل یعنی در جهان اسلام اگر جنایتی انجام میشود، این جنایت از طرف دولت حمایت میشود و کاملا قانونی است، مثلا شکنجه کردن در نظام مقدس ناجمهوری اسلامی کاملا قانونی است و کسی نمیتواند به آن اعتراض کند. چون اعتراض به حکومت دینی و رفتار دینی اعتراض به دین است. اگر کار خلاف قانونی هم حتی انجام شود کسی جرأت اعتراض به آن ندارد چون دولت حامی آن است. تفاوت میان جنایات در ایران  و در غرب این است. به عبارت دیگر جنایات اسلامگرایان تماماً جنایات قانونی هستند و بر اساس مرام و منطق اسلامی نه تنها جرم نیستند بلکه کارهایی خداپرستانه هستند و اسلامگرایان انتظار دریافت پاداش در قبال آنها را دارند.

باور ایرانیان به قوانین و باورهای سنتی اسلامی و مسلمانیتشان، عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و آوارگی و بی آیندگی و ذلت در زندگی شان است. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

از اینها گذشته، اگر پشت جنایتی اندیشه و ایدئولوژی و یا سازمانی باشد این جنایت متوجه کل آن اندیشه و ایدئولوژی و سازمان میشود و آن ایدئولوژی بطور کلی ممنوع و آن حزب منحل اعلام میشود. مثلا فاشیست ها اجازه حیات در خیلی از کشور ها ندارند. این بلاییست که باید بر سر اسلامگرایان (منظور مسلمانان نیست، اسلامگرا تعریف مشخصی دارد) نیز بیاید. چون این اندیشه کاملا بر ضد قوانین حقوق بشر (حقوق بشر چیست؟) و دموکراتیک (دموکراسی چیست؟) است. نتیجه آنکه در اکثر موارد جنایات در غرب خطاهای فردی یا گروهی است اما جنایات اسلامگرایان سازمانیافته و بر اساس مرام و آموزه های دینی آنان است.

جدا از این، مغله حمله به آدم پوشالین را میتوان در چنین سخنانی دید. زیرا ما از اسلامگرایان میپرسیم چرا وحشیانه و ابلهانه فکر و رفتار میکنید و آنها میگویند غرب هم اینچنین است، انگار دارند با دیپلماتهای غربی سخن میگویند نه با مالکان واقعی کشور ایران یعنی مردم ایران. دیکتاتورها در ایران و در سایر کشورهای دیکتاتوری مثل کره شمالی معمولا با بزرگنمایی خود و دشمنی دشمنان خود از پاسخگویی و رفتار مسئولانه طفره میروند. ما از آنها میپرسیم به چه حقی اسلام کثیفتان را به مردم تحمیل میکنید و آنها میگویند در بورکینا فاسو هم جنایاتی شده.