جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فیلم: خشم و اعتراض کارگران زحمتکش «نیشکر هفت تپه» در مقابل فرمانداری شهر شوش با شعار: “مرگ بر کارگر،درود بر ستمگر”

خشم و اعتراض کارگران زحمتکش «نیشکر هفت تپه» در مقابل فرمانداری شهر شوش با شعار: “مرگ بر کارگر،درود بر ستمگر”.