دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

جنبش جهانی حقوق بشر: ۸ مارس ۲۰۱۸: روز جهانی زن / ۱۰۱ آمار و اطلاعات را درباره نقض حقوق زنان

فدراسیون ۱۰۱ آمار و اطلاعات را درباره نقض حقوق زنان ارائه می‌کند، برای نمونه:

ـ در آمریکا روزانه سه زن به دست همسران خود به قتل می‌رسند.

ـ در سال ۲۰۱۷ تنها در ۱۱ کشور جهان زنان ریاست دولت را به عهده داشتند.

جنبش آزادی بیان زنان که در شش ماه گذشته پدیدار شده است زنان قربانی را بیش از پیش به سخن گفتن، مطرح کردن شکایت و افزایش آگاهی درباره گستره و ماهیت ویرانگر این پدیده تشویق می‌کند. جنبش‌های فمینیستی در سراسر جهان علیه محافظه‌کاری و زن‌ستیزی به سازماندهی می‌پردازند. اما مبارزه برای رهایی زنان از ستم و سلطه‌ی مردانه هنوز راه درازی در پیش دارد.

مبارزه برای برابری به همه تعلق دارد: چه زن و چه مرد. اگر به نظر شما این آمار و اطلاعات اهانت آمیز است، آنها را از طریق شبکه‌‌های اجتماعی پخش کنید.

مبارزه به خاطر حقوق زنان باید هر روز انجام شود و نه فقط در روز ۸ مارس.

برای دیدن هر یک از این آمار و اطلاعات، موش کامپیوتر خود را روی شماره‌ها نگه دارید و سپس کلیک کنید تا به منبع اصلی بروید.

کلیک کنید: منبع اصلی خبر