دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آخوند، بعد از خوردن غذا میره بالا منبر و از ساده زیستی در اسلام صحبت میکنه..!

بیشتر بدبختی و عقب ماندگی ایران از شر وجود آخوند ها است. 

از فقر و نداری و آوارگی اکثریت مردم شریف ایران، تا زندگی اشرافانه و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و سربار حکومتی و غیر حکومتی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

آخوند مرتجع و نادان و احمق و عقب مانده محسن قرائتی. منجمله عامل بدبختی و ذلت زندگی مردم از وجود انگل های همچون آخوند قرائتی ها است. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

کاخ حوزه درس خوانی طلبه ها در شهر قم. آخوند ها، مفتخور، بیکار، دزد، عقب مانده، دشمن ایران، و عامل تمام بدبختی های زندگی مردم ایران.