دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ما مانده ایم ـ رهیاب

 

ما برغم سلطه صحرا و سرما مانده ایم
همچنان همسنگر نوروز و گرما مانده ایم

صد هزاران بار برما ریختند و کوفتند
باز سر بر داشتیم از خاک و بر پا مانده ایم

در نوردید این زمین تش باد پائیزی به کین
ما بقایاییم و با اندوه گلها مانده ایم

پشت ما آری دو تا شد زیر این بار سترگ
خوشدلیم اما که بر آن عهد یکتا مانده ایم

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید.

گرچه روئیاهایمان پرمی کشند اندر جهان
خود اسیر دست این جغرافیاها مانده ایم

آه ای اسپارتاکوس , ای ره درای بردگان
لحظه ای دریابمان ما اینطرف جامانده ایم !ـ

عکس از تیرباران و  جنایت های وحشتناک عوامل رژیم داعشی صفت جمهوری اسلامی در کردستان ایران.

نوبت ما چون رسید , امواج سربر داشتند
زان سپس مائیم و با آشوب دریا مانده ایم

گرچه بر طوفان های سهمگین برخورده ایم
همچنان یک پای این سیر و سفرها مانده ایم

پا نهادن وه چه آسان است و ماندن وه چه سخت !ـ
کاینچنین در این میان , تنهای تنها مانده ایم

مدعی چندیست در این عرصه غوغا میکند
دور , دور اوست یا ما اینچنین وا مانده ایم ؟!ـ

زیر و رو شد کارزارو گشت یکسرکار , زار
وضع ما بنگر که با زیر و زبر ها مانده ایم

آنک ای نقاش بر می کش چنین تصویر ما : ـ
پرچمی افتاد و نسلی رفت و تنها مانده ایم

ابراهیم رئیسی منجمله قاتلین و جنایتکاران رژیم و فاشیست های جمهوری اسلامی است.

ای شما ای آرزومندان شنزار و کویر
با خبر باشید ما سبز و شکوفا مانده ایم

ای شما ای شب پرستان سکوت- آئین پست
ماچوخورشیدفروزان سرخ وگویا مانده ایم

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی و سکولاریسم برای ایران.

انجمن کردند خارا و نسیمی , راهیاب(۱
جملگی گفتند : یاران ! همچنان , ما مانده ایم
—————————————————
اسفندماه ۸۷
ماهشهر – پتروشیمی بوعلی
…………………………………………..
(۱)- ویکتور خارا ؛ عمادالدین نسیمی

مادران خاوران

مادران خاوران