دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

چرا «فرح پهلوی» از دختران ایرانی مخالف با «حجاب اجباری اسلامی» حمایت نمیکند؟

نویسنده: مهناز کاردان

در روزها و ماه های اخیر دختران زیادی در سراسر ایران بر علیه حجاب اجباری با بالا رفتن از سکوهای برق در خیابان ها حجاب تحمیلی اسلامی را از سر برداشتند. این حرکت نمادین دختران که توسط ویدا موحدی بنام دختر خیابان انقلاب نامیده میشود موجی از شادی و میل به آزادیخواهی در میان زنان و دختران ایرانی را ایجاد کرده است.

اما با توجه به حمایت های جهانی در انتخاب و آزادی پوشش تا به هم اکنون ما هیچگونه حمایتی از طرف فرح پهلوی ملکه سابق سلطنت پادشاهی ایران نشده است! این مسئله برای من بعنوان یک دختر جوان ایرانی از آنجهت دارای اهمیت است که میبینم که خانم فرح پهلوی همچنان در فرانسه بدنبال سرنگونی جمهوری اسلامی و بقول خودشان آزادی برای ایران هستند. سوآل مشخص من از خانم فرح پهلوی این است که شما چگونه زن آزادیخواهی هستید که نسبت به اینهمه ظلم و ستم به زنان  و دختران ایرانی توسط قوانین اسلامی و آخوند ها سکوت اختیار میکنید؟

خانم فرح پهلوی، ملکه سابق، از نظر من سکوتتان به معنی این است که شما نیز با قوانین اسلامی حجاب اجباری آخوند ها و جمهوری اسلامی موافق هستید. و  علی رغم  ادعای آزادی برای ایران را دارید، اما در ذهن شما همچنان تفکر سیاه اسلامی نقش بسته است و قوانین برابری قانونی و رفع تبعیض جنسی زنان در ایران را قبول ندارید. البته شما نیز به گواه تاریخ و مستندات سلطنت همسرتان محمد رضا شاه جزء زنانی بودید که حمایت های زیادی از آخوندهای درباری و منافع طرفداران آخوند ها کرده اید… اما خانم فرح پهلوی، این را بدانید که چه شما و چه آخوند های جمهوری اسلامی نمی توانند در برابر خواست برحق زنان ایرانی مقاومت کنند. ما راهمان را برای رسیدن آزادی و حق برابر قانونی و اجتماعی در برابر مردان ایرانی را انتخاب کرده ایم و دیگر حاضر به ادامه زندگی در قوانین ذلت بار اسلامی که امثال شما و آخوند ها بدان باور دارید نیستیم. در آینده ایران و بعد از براندازی جمهوری اسلامی امثال شما هیچگونه شخصیت انسانی و جایگاهی در میان زنان نخواهید داشت، مرگ اینکه همین الان افکار خودتان را به روز و متمدن کنید و همراه زنان آزادیخواه باشید.

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ زنده باد آزادی و برابری مردان و زنان در ایران.