سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

وخامت حال گلرخ ایرایی فعال مدنی و حقوق بشر پس از دو هفته اعتصاب غذا

به گزارش حصار نیوز، وی که پس از “انتقال غیر قانونی” خود وهمبندش آتنا دائمی، به همراه وی دست به اعتصاب غدا زده بود، بعد از آن که به خواسته شان توجهی نشد دست به اعتصاب غذای خشک زد. این عمل باعث شده که حال وی بشدت وخیم شده و دچار بیهوشی و اغما شود. جان این زندانی سیاسی در خطر جدی قرار دارد.

گلرخ ایرایی و  آتنا دائمی خواستار بازگشت خود و همچنین خواستار بازگرداندن سهیل عربی به زندان شده و ابراز کرده بودند که در صورت عدم اجرای خواسته شان دست به اعتصاب غذای خشک می زنند.

این دو زندانی که در قرنطینه ی زندان قرچک ورامین به سر می برند، عملا ایزوله شده اند و از تردد باقی زندانیان با آن ها جلو گیری به عمل آمده است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی  به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده بود.