پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آتش زدن بنر بزرگ خمینی قم، اتوبان امام علی به سمت میدان نبوت + ویدیو ها

وظیفه انسانی هر ایرانی آزادیخواه است که بنر و عکس های خمینی و خامنه ای را پاره کند، و یا به آتش بکشد.

وظیفه هر ایرانی آزادیخواه است که بنر و عکس های خمینی و خامنه ای را پاره کند، و یا به آتش بکشد.

دیوار نویسی مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور در خیابان های ایران. این کاری است که همیشه و در هر فرصتی انجام گیرد.