جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آمار مستند از کارنامه ۴۰ سال حکومت ننگین آخوند ها و جمهوری اسلامی در ایران ـ (۱۲ دقیقه)

آمار مستند از کارنامه ۴۰ سال حکومت ننگین آخوند ها و جمهوری اسلامی در ایران ـ (۱۲ دقیقه)