جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

احمق بازی رژیم اسلامی و امامزاده سازی در تخت جمشید!!!

کامران: تمام دلائل بدبختی و عقب ماندگی زندگی مردم ایران و کشور ایران در نادانی و جهالت و باور به شخصیت های مقدس اسلامی عربستانی و خانواده های آنان که مربوط به ۱۴۰۰ سال گذشته است، میشود. تا زمانی که مردم ایران بصورت پولی و فکری و در نادانی کمک حال آخوند ها. و امام زاده ها شوند، هرگز نباید هیچگونه امیدی به یک زندگی بهتری داشته باشند… و در این میان تنها آخوند ها و خانواده آخوند ها و مداحان و دیگر دکان داران اسلامی و جمهووری اسلامی و چماقداران و گماشتگانش از امکانات و رفاهیات مادی زندگی برخوردار خواهند بود… و اکثریت مردم همچنان فقیر و بیچار و بی آینده…