پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

گزارش آکسیون مقابل دادگاه بین المللی لاهه (دن هاخ) + فیلم

روز شنبه سوم ماه فوریه ۲۰۱۷ تعدادی از اعضای کمیته دفاع از خیزش مردم و مبارزات کارگران در ایران – هلند.  طبق قرار قبلی در محل حاضر شدند و با باز کردن پلاکارت‌ها و سر دادن شعار و به طور سمبلیک با زنجیر کردن چند رفیق به نرده‌های دادگاه، بار دیگر به افشای رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی پرداختند، که طی چهار دهه طبقه‌ی کارگر و مردم محروم ایران را به بند و زنجیر کشیده است و هر ندای آزادی خواهی و اعتراض را با خشن‌ترین سرکوب وبازداشت و شکنجه و کشتار پاسخ می‌دهد.

شعارها و اطلاعیه‌ی این آکسیون حامل دفاع از مبارزات طبقه‌ی کارگر و خیزش اخیر مردم ستم دیده ایران و در دفاع از زندانیان سیاسی و مخالفت شدید با کشتارهائی بود، که رژیم ضد انقلابی حاکم در زندان‌ها با زندانیان سیاسی انجام می‌دهد، یعنی زیر شکنجه یا به انحاء مختلف آنان را به قتل می‌رساند ولی ادعا می‌کند که آن‌ها خود کشی کرده‌اند، ادعائی که پوچ بودن آن بر همگان معلوم است.

این آکسیون که در هوای سرد و زیر ریزش باران صورت گرفته بود، نهایتن با دخالت پلیس تا سر ساعت مقرر نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ساعت ۱۲ پایان یافت.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زندان، شکنجه، کشتار ملغا باید گردد!

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!

کمیته حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران ایران – هلند

سوم فوریه ۲۰۱۷