جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

فیلم: جهل، استبدادپذیری, نادانی ایرانیان و حقه بازی آخوندی و بدبختی های ما

کشوری که آخوند داشته باشد، عقب مانده ترین و بدبخت ترین کشور دنیا است.