دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

اطلاعیه: فراخوان به تظاهرات شنبه ۱۳ ژانویه در هانوفر آلمان برای دستگیری و محاکمه محمود هاشمی شاهرودی!

شاهرودی یکی از مهرههای کلیدی و رئیس سابق قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی و یکی از مسئولین مستقیم ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی و مسئول مستقیم اعدام کودکان را مخفیانه در بیمارستانی در شهر هانوفر آلمان بستری کردهاند.تلاش برای دستگیری و محاکمه این جلاد حرفهای جمهوری اسلامی، در سطح وسیعی در افکار عمومی جهانیان و رسانهها منعکس شده است.

در همین رابطه روز شنبه ۱۳ ژانویه ما در شهرهانوفر آلمان مقابل کلینکی که جانی شاهرودی در آن تحت معالجه است،جمع شده وتظاهرات خواهیم کرد. خواست ما دستگیری و محاکمه هاشمی شاهرودی و همه سران جنایتکار جمهوری اسلامی به جرم جنایت بر علیه بشریت می باشد.

ما همه مخالفان جمهوری اسلامی و انسانهای آزادیخواه را فرامی خواهیم که در این تظاهرات شرکت کرده و صف مبارزه و اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی را تقویت نمایند.

شنبه ۱۳ ژانویه از ساعت ۱۵.۰۰ تا ۱۷.۰۰ مقابل

Ort: International Neuroscience Institute Hannover, Rudolf-Pichlmayr-Straße 4

شماره تلفن تماس
Kontakt: 0177 8348592
ناصر کشکولی