چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

خودفروشان ……. (در ارتباط با پروفسور خودفروش سمیعی)

نمی دانم اولین بار کی بود که گفت «هر کسی رو میشه خرید، فقط قیمت آدمها فرق می کند». این تز همه ی خود فروشان جهان است . دنیا هم پر است از خود فروش…

قضیه پیچیده ای نیست. قضیه رابرت اپنهایمر است. فیزیکدان آمریکایی که بمب اتم را ساخت، اپنهایمر به معناى واقعى خود فروش بود، او مغزش را فروخت، هر خود فروشى ارزشمنترین و بهترین چیزی را که دارد می فروشد. رابرت اپنهایمر مغزش را ، کارکنان بى بى سى و رادیو فردا و بقیه از این تیپ، وجدان و صدایشان را ، نویسنده مزدور قلمش را، خواننده خودفروش صدایش را، تکنیکسین و مهندس و دکترهاى خودفروش همچون “پرفسور سمیعى” تخصص و ابتکار و توانایشان را و بهمین ترتیب بروید جلو تا خیل عظیم ریز و درشت خودفروشان میرسید ، آنان وجدانشان را، شرافتشان را و دار و ندارشان را و مهمتر از همه “انسانیتشان” را مى فروشند ، اما خود فروشى هم طبقاتى ست یکى بقیمت نان و براى شکم، دیگرى براى مقام و منصب وامثال “پرفسور سمیعى” و دیگر سیاستمداران قبیح به قیمت بى حقوقى و کشتار و فلاکت میلیونها انسان از هم نوعان خود و چپاول اموال و حق و حقوقشان را، خلاصه دنیا بازار مکاره اى از خودفروشهاى ریز و درشتى که مى فروشند، مهم این نیست که بفروشند یا به چه قیمتی مى فروشند، به هر قیمتی که بفروشند آخرش بازنده هستند و ضرر می کنند . هیچ خودفروشی در دنیا شاد نیست. راضی نیست ، خوشبخت نیست. احساس خوب و آرامى ندارد ، اسمش روى خودش است . «خود» را فروختن یعنی ارزشمند ترین چیزی را که دارند فروخته اند ، هر چیزى بجایش بدست آورند باز هم ضرر میکنند ، هر کس در این جهان با جان و روان و غرور انسانى و وجدانش معامله کند بازنده است …

پروفسور سمیعی مزدور و گماشته جمهوری اسلامی در هانوفر آلمان.

اندک انسانهایى هستند که نمى فروشند به هیچ قیمتى حاضر بفروش نیستند ، همین اندک تمام خوبیها، زیبایى ها، دست آوردهاى علمى، صداقت و پاکى، جسارت و صلابت، مقاومت و مبارزه و عشق را و دلیرانه زندگى کردن را به جهان ما عرصه داشته اند و زندگى را تا اندازه اى قابل تحمل کرده اند… 

از فیسبوک: م شکیب