سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

اعدام حداقل ۴ تن از زندانیان منتقل شده در زندان گوهردشت

بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حصار، صبح امروز ۸ آذر ماه حداقل ۴ تن از زندانیان منتقل شده به قرنطینه در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) اعدام شدند.

این زندانیان همگی از متهمین به قتل بودند. هویت چهار تن از  زندانیان اعدام شده :حسین علی شیر؛ حسن امین زاده؛ مجید فیضی؛ حسام تقی زاده بود.

از وضعیت دیگر زندانیان اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش دیگری تعداد اعدام شدگان صبح امروز در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) ۱۰ نفر بودند ولی بدلیل اختناق موجود و عدم اعلام رسانه های حکومتی از عدد صحیح تاکنون اطلاع دقیقی در دست نیست.