یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آهنگ مهدی بیا ـ با صدای افشین فروتن

تمام بدبختی و عقب ماندگی و آوارگی ایران و ایرانی از وجود ننگین جماعتی بیکار و مفتخور و دزد و عقب مانده بنام آخوند و اسلام زدگیست.