یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

نامه سر گشاده عصر آنارشیسم به پرستو فروهر / با پرستو آری با سکوت او نه!

پایگاه خبری تحلیلی عصرآنارشیسم:

پرستو فروهر یا چراغ خانه را روشن نکن یا اگر خواهان روشنایی هستی ، دیگر مردم را به سکوت دعوت نکن!

پرستو فروهر آیا می دانی که دعوت به سکوت مردم جرم بزرگیست!

اگر آن زنده یادان پدر و مادر عزیز شما امروز زنده بودند و حق بیان داشتند خودشان معترض این دعوت شما به سکوت مَی شدند آنها کشته شدند زیرا که سکوت نکردند.

کارنامه سیاسی و سرانجام شان گواه بر این است لطفا این تاریخ مبارزه شان را با سکوت در مقابل قاتلین شان الوده نکنید .انسان سیاسی فقط متعلق به فرزندش نیست. انسان سیاسی در مَیدان مردم زندگی مَی کند و زندگی انسان سیاسی فراتر از زندگی خصوصی و خانوادکی اش تعریف مَی شود و در مبارزات مردمی نامش ثبت مَی ماند.

پرستو فروهر هنرمند ایرانی فرزند پروانه اسکندری و داریوش فروهر دو شخصیت سیاسی حزب ملت ایران که توسط جمهوری اسلامی بطرز فجیعی در منزلشان بِه قتل رسیدند دست به یک افشاگری زده است که مورد تهدید دادگاه اسلامی ایران قرار گرفته و به او گفته اند که اکر او اجازه دهد در روز مراسم یادبود مادر و پدرش شرکت کنندکان دست به اعتراض بزنند او را مقصر مَی دانند و تاوان ان را باید به عهده بکیرد از این رو پرستو فروهر از روی أجبار مردم را به سکوت دعوت مَی کند.

پرستو فروهر شما یادبود عزیزانتان را با دعوت دوستان و خانوادکی و فامیلی بر گزار کردید و اینگونه مراسم یادبود خصوصی هیچ نیازی به ان دعوتنامه سکوت نداشته است.

بکذارید مردم بر هر چه که بی عدالتیست فریاد بزنند. تجمع کنند اعتراض کنند که از این همه جنایات و کشتار به ستوه آمده اند.
در این بحث هم نظری سیاسی مورد نظر نیست ولی داریوش و پروانه فروهر در زمره ازادیخواهانی بشمار مَی ایند که جان خود را در ره نظر و عقیده خود گذاشته اند.

از اینرو هیچ فردی نباید بنام انان فراخوان سکوت بدهد حتی اگر فرزندی باشد که مادر و پدرش را کشته باشند.
با سکوت فضای سیاسی نمی شکند.
با سکوت هیچ تغییری حاصل نمَی شود.
با سکوت دولت ها قوی تر مَی شوند.
دادخواهی با فراخوان سکوت اعاده نمی شود.
دادخواهی از خود گذشتگی می طلبد و پافشاری و پافشاری زیرا این شما نیستید که بدهکار هستید بلکه طلبکار و شاکی و به دنبال عدالت هستید.

پرستو جان انها مادر و پدر شما را کشته اند!

آری در سکوت انسان فراموش می شود.
نام پدر و مادرتان را به دست سکوت و فراموشی نسپرید! آنها جان داده اند تا سکوت را بشکنند!

بگذارید با این جمله بحث را تمام کنیم:

جفای بزرگی است به خود، پدر و مادرتان که در خانه خود، آنهم آنطور وحشیانه ترور شدند.
اگر نمَی خواهید اعتراض کنید این انتخاب شماست ولی مردم را به سکوت دعوت نکنید.

پی نوشت: می دانیم که شما آنارشیست نیستید و پیشنهاد مبارزه آنارشیستی به شما نداده ایم ولی توجه شما را به نکاتی مهم و اصولی جلب مَی کنیم که به ان فکر کنید.