دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آخوند مفت خور در تلویزیون: مردم زلزله زده نباید از دولت توقع کمک داشته باشند چون حال و روزشان باید درس عبرت بقیه شود