دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آلمان، مراسم در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷

در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷

سخنرانی

سرکوب سیاسی و جامعه، فلیسیتاس ترویه

یادمانه، آگاهی و مبارزه طبقاتی -اجتماعی، همایون ایوانی

گزارشی از هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، مژده ارسی

سرودخوانی: از خاطره‌ها و مبارزات، بهرام

نوزدهم نوامبر ۲۰۱۷ / ساعت ۱۹

EXZESS

Leipziger Straße 91

Frankfurt

کمیته برگزاری مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت – فرانکفورت