چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

متن کامل نامه زندانی سیاسی «جابر عابدینی»، از زندانیان گوهردشت کرج

متن کامل نامه زندانی سیاسی، جابر عابدینی از زندانیان گوهردشت کرج:

یرون از زندان که بودم وقتی که از اخبار می شنیدم که شورای حقوق بشر سازمان ملل یا دیگر نهاد های حقوق بشری بر علیه ایران قطعنامه صادر کرده اندو اقدامات ایران را محکوم کرده اند یا امریکا تحریمهایی را به خاطر عدم رعایت حقوق بشر بر ضد ایران تصویب کرده است، با خود فکر میکردم که چرا این قدر به ایران در خصوص عدم رعایت حقوق انسانها سختگیری می نمایند ؟ چرا کشور من فقط در سازمان ها ی حقوقی محکوم می شود؟ دلیل این همه ضدیت با این حکومت از دید نهاد های مدنی چیست؟

وقتی به زندان افتادم و مسائل بازداشتگاه و شکنجه های فراوان کشیده شده در آنجا به مدت ۸ ماه را شاهد بودم و شاهد پایمال شدن کرامت انسانها در بازداشتگاههای امنیتی شدم با خود فکر می کردم که حتما اقتضای امنیت کشور ایجاب می کند که ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی انسانهای بیگناه را به زور کتک و شکنجه و آزار های جسمی و روحی به عنوان متهم به دادگاه معرفی نمایند و در دادگاههای ایران حتما عدالت که لازمه اجرایی شدن شادی در جامعه هست اعمال می شود.

ولی زهی خیال باطل که در دادگاه من مناظری شاهد بودم که به خود شک می کردم که آیا قضات،نمایندگان و مسئولین دادگاه آیا یک ذره شجاعت اینکه پرونده سازی انجام گرفته را مطالعه کنند را دارند یا نه؟ آیا سند سازی مجهول در پرونده اتهامی افراد را با مستندات مقایسه می نمایند؟ یا اینکه حکم از نهاد مطالعه کننده را دارند یا نه؟ آیا سند سازی های مجهول در پرونده اتهامی افراد را با مستندات مقایسه می نمایند ؟ یا اینکه حکم از نهاد اطلاعاتی و امنیتی صادر شده و قضات فقط برای موجه جلوه دادن روال داد گاه در آن مقام نشسته اند؟

علیهذا وقتی که به زندان و سالن ۱۲ زندان رجایی شهر پای گذاشتم و بعد از جابجایی انجام گرفته زندانیان سیاسی سالن ۱۲ به سالن ۱۰ بند ۴ و جریاناتی که در طی این حدود ۱۰۰ روزی بر زندانیان گذشته است فهمیدم که تفکر من در مورد این حکومت باطل بوده است.

حکومتی که مدام دم از اجرای عدالت در جامعه می زند حتی از دادن یک روزنامه چاپ خود حکومت به زندانیان سیاسی آن هم با هزینه شخصی خودداری مینماید. حدود ۴۰ نفر زندانی را در سالنی جای داده که فاقد امکانات مناسب و تهویه است.حتی قادر به تامین آب گرم حمام سالن نمی باشد و در روزهای سرد زندانیان با آب سرد دوش میگیرند. از دادن وسائل شخصی و عمومی زندانیان از قبیل حتی یک عدد یخچال خودداری می نماید.در شبانه روز به زندانیان سیاسی ۴ ساعت هواخوری می دهد ، انواع و اقسام توهین ها و تهدید ها نسبت به زندانیان سیاسی داده می شود. نسبت به تخریب و سرقت اموال زندانیان اقدام نموده است. وهیچ مرجعی در این کشور به داد زندانیان نمی رسد.

در حالی که در همین زندان رجایی شهر ، زندانیان جرائم قتل،تجاوز به عنف،سرقت مسلحانه،موارد غیر اخلاقی در حداقل شرایط زیستی حداکثر امکانات از قبیل یخچال،تلویزیون، هواخوری مناسب؛ روزنامه و…..بهره مند هستند. زندانیانی که حدود ۸۰ درصد آنها کمتر از ۳۰ سال دارند و حاصل و نتیجه حکومت همین آخوند ها هستندکه در زندان‌ توسط مسئولین به وفور انواع مواد مخدر در اختیارشان قرار میگیرد و حبسشان را میگذرانند.  بله این وضعیت زندان گوهردشت وزندانیان سیاسی آن است .

تصویری حقیقی از سران جنایتکار حکومت اسلامی شیعه و یا همان داعشی های وطنی، و مردم تحت ظلم و ستم و بدبخت ایران.

آقای خامنه تو که خود را ولی امر مسلمین میدانی در نظر داشته باش که در همین کنار گوش تو این جنایات صورت میگیرد. آقای لاریجانی ریئس قوه قضاییه البته بر شما حرجی نیست سرتان با حسابهای میلیاردی و قضیه دخترتان گرم است. آقای روحانی ، شما که منشور حقوق شهروندی را تصویب و اجرا کردی اگر پرونده برادرت درست شد سری هم به وضعیت زندانیان بزن. آقای لاریجانی ریئس ستاد حقوق بشر ایران شما نیز اگر پرونده زمین خواری در اطراف تهران را به سر آنجام رساندی گوشه چشمی هم به زندان گوهر دشت داشته باش……

می گویند دولت های فلان و بهمان زور میگویند و نهاد های بین المللی و سازمان ملل هم تابع زور گویی آنها هستند و به حقوق ما توجهی نمی کنند. اگر این طور باشد درست همان کاری را میکنند که اینها به اسم حکومت اسلامی بر سر ما و مردم ما میآورند.و صدای ما هم هیچ جا شنیده نمی شود.

با این حساب باید به نهاد های حقوق بشری آفرین گفت که نسبت به احقاق حق ملت ایران در جامعه جهانی اقدام می نمایند.و همین جا می گویم که تفکر قبلی من در مورد آنها اشتباه بوده است.

جابر عابدینی زندانی سیاسی، زندان گوهردشت کرج

آبان ماه ۱۳۹۶