چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

دلیل عقب ماندگی ایران و خوشحالی آخوند ها و بدبختی ایرانیان حسین عربستانی پرست!

شادروان حبیب یغمائی تعریف میکرد:

در دوره رضاشاه کبیر که عزا داری، سینه زنی، و قمه زنی ممنوع شده بود، یک روز ملک الشعرای بهار به شوکت الملک ( امیر بیرجند ) گفته بود سپاس خدایرا که در این دیار هم برق دارید، هم آب، هم مدرسه، هم سالن نمایش، همه چیز دارید. اینکه بعضیها هنوز شکایت میکنند دیگر چه میخواهند؟ شوکت الملک گفته بود: اینها برق نمی خواهند- اینها محرم میخواهند.! اینها مدرسه نمی خواهند،روضه خوانی میخواهند. کربلا را باینها بدهید، همه چیز داده اید!!

وجود آخوند ها، حکومت اسلامی در قدرت و اسلام سیاسی، و مردم ایران تحت تاثیر فرهنگ جهالت عربستان ۱۴۰۰ سال قبل، ایران را تبدیل به یکی از عقب مانده و بدبخت ترین کشورهای دنیا کرده است.

حبیب یغمائی متعلق به کوره دهی بود بنام ” خور ” و خیلی بآنجا عشق می ورزید. در آنجا درمانگاه و کتابخانه و مدرسه ای ساخت و برای آبادانی آنجا جلوی هرکس و ناکسی ریش بخاک مالید و زانو زد. مهمتر آنکه کتابخانه ای درست کرد و همه کتابهای خطی اش را که در طول عمر با خون دل جمع آوری کرده بود به آنجا منتقل کرد ووصیت کرد بعد از مرگش اورا آنجا دفن کنند.

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار و دزد بنام آخوند است. آخوند ها با اطاعت از قوانینی عربی اسلامی دشمن ایران و آزادی و پیشرفت برای ایران هستند.

میدانید مردم قدر شناس(!!!) خور با جنازه اش چه کردند؟؟ وقتی پیکر نحیف و رنج کشیده اش را با کاروانی متشکل از شاگردانش، دکتر اسلامی، دکتر باستانی پاریزی، دکتر زرین کوب، سعیدی سیرجانی و دیگر چهره های نامدار وطن ما به روستای خور رسید، همان کودکانی که در مدرسه ” یغمائی ” درس خوانده و یا میخواندند، و همان مردمانی که در درمانگاهش درد های خود و عزیزانشان را درمان کرده بودند چه که نکردند ( !!!). به فتوای آخوند همان روستا، دامنشان را پر از سنگ ریزه کردند تا جنازه این خدمتگذار صدیق به فرهنگ ایران را سنگباران کنند. دردناک تر آنکه پس از دفن جنازه فرزندانش دوسه روزی در مقبره اش کشیک دادند مبادا پیکرش را از زیر خاک بیرون بیاورند و به لاشخورها بدهند.

با تاثر فراوان باید اذعان کرد که میهن ما از این ناسپاسی ها و قدر نشناسی ها بسیار دارد که خود عاملی است بسیار مهم در عقب مانگی ما از کاروان تمدن. کسانیکه نمی دانند، تصور می کنند میدانند.

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد.

بد ترین نوع بیسوادی، بیسوادی اجتماعی و سیاسی است. نمی دانند که هزینه های زندگی ( قیمت نان-مسکن- دارو و درمان و…. ) همگی به تصمیمات سیاسی وابسته هستند. برخی حتی به جهالت اجتماعی و سیاسی خود افتخار میکنند و میگویند : از سیاست بیزارند.
” برتولت برشت ” میگوید: شهر وندان نادان توجه ندارند که فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی، فساد و سایر بد بختی های اجتماعی نتیجه مستقیم بی توجهی به ” سیاست ” است.

اگر این متن ارزش خوانده شدن دارد، بنام یک ایرانی با فرهنگ با انتشار آن اجازه دهید آزادانه به زندگی خود ادامه دهد و آموزه ای باشد برای آیندگان.
————–
از فیسبوک جلال سرافراز ـ این متن را دوستم ژیلا سیاسی با ایمیل برای من فرستاده است.