چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

نامه زندانیان سیاسى گوهردشت به دبیر کل سازمان ملل متحد

به دنبال گزارش گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و بعد از اینکه از طریق تنها تلویزیون زندان در اخبار صریح، بعد از انبوه تهمت و اهانت به خانم گزارشگر ، از برخی مواد گزارش به طور کلی آگاهی یافتیم و از علت کینه جویی های اخیر نسبت به زندانیان سیاسی مطلع گردیدیم…

تصویری حقیقی از سران حکومت اسلامی شیعه و یا همان داعشی های وطنی و مردم تحت ظلم و ستم ایران.

به دنبال محدودیت ها و محرومیت های ویژه برای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، در زندان اوین هم همین نقض حقوق ها را در حق زندانیان سیاسی اعمال کردند…

آخوند حسن روحانی یکی دیگر از جنایتکارن رژیم خونریز و سرکوبگر داعشی های وطنی در ایران است.

ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج ضمن تکذیب ادعاهای مضحک و وارونه عوامل حکومت ایران مبنی بر رعایت حقوق بشر و ادعاهای مبنی بر بهبود شرایط… به شدت در معرض تحریم، محرومیت و انبوه ستم قرار داریم که از طرف سازمان زندان ها و عوامل آن اعمال می شود تا آنجا که حتی مورد اعتراض دادیارهای دادستانی هم قرار گرفته اند و آن ها هم خود را بی تقصیر و همه چیز را برعهده سازمان زندان ها می دانند… یعنی در نقض حقوق زندانیان حتی عوامل دادستانی هم معترضند و این ها همه و همه فشارها و محدودیت هایی  که ما زندانیان سیاسی متحمل می شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است…

جواد طریف، جنایتکاری که حقایق دردناک و ظلم و ستم جمهوری اسلامی را وارونه نشان میدهد.

به عنوان مثال ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با شدت بیشتر حتی از هوایی برای تنفس هم محروم گشته ایم و هیچ منفذی برای تهویه هوا باقی نگذاشته اند. زندانیان را از امکان تلفن و حتی رسیدگی های پزشکی محروم کرده و حتی ورود نشریه های مجاز حکومتی را هم ممنوع کرده اند ولی با بیش از ۶۰ دوربین و ۱۸۰ دستگاه شنود آن ها را تحت نظر گرفته اند… آن هم نظارت و کنترل زندانیان محکومی که سالهاست در زندان هستند… زندانیان سیاسی که هیچ راهی برای اعتراض برایشان باقی نمانده، کماکان در راهروهای زندان اسکان دارند و هیچ امکانی برای تحمل زندان در زندان ها به آن ها داده نمیشود…

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد.

از دبیر کل ملل متحد خواستار توجه ویژه به گزارش گزارشگر محترم و پیگیری شایسته آن هستیم.
 
جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت