دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

عکس: ای کاش مردان و زنان ایرانی به تن فروشی دختران ایرانی ها به کشورهای عربی هم رگ غیرتشان بالا می زد!

 کاشکی مردان و زنان ایرانی که  تا این حد از شنیدن کلمه خلیج عربی به عوض خلیج فارس عصبانی میشوند هم رگ و غیرتشان برای تن فروشی دختران زیبای ایرانی که رژیم اسلامی برای عیش و نوش اعراب و کشورهای عربی منجمله عراقی ها و سوری ها… ایجاد کرده است نیز حساسیت نشان می دادند… که متاسفانه رگ و غیرت ایرانی ها بالا نمیزند..! ملت ایران عجیب ترین مردمان جهانند! همه داستان باورهایشان و شکل زندگی شان در تناقض با هم است………….

در صورت امکان این عکس را اطلاع رسانی کنید.

عیش و نوش و سکس اعراب و کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره با دختران زیباروی ایرانی در مشهد.