سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

روح الله هندی ( موسوی خمینی ) را بهتر بشناسیم

و متاسفانه آخوند خمینی پیر با مغز های فسیل شده بدلیل عقب ماندگی فکری ایرانیان با عث یک شورش عظیم در ایران شد، و  در این راه همه مردم و منجمله روشنفکران را با دروغگوی و وعده های پوچ فریب داد. آخوند خمینی، افکاری بشدت فاشیستی و خونریز و عقب مانده داشت و به درستی میتوان خمینی را پدر خوانده تروریست های اسلامی و طالبان و القاعده و داعش دانست که در ایران دستش به خون بیش از یکصد هزار ایرانی آزادیخواه آغشته شده است. و ختم کلام اینکه هیچ فرقی نمیکند که خمینی هندی باشد و یا ایرانی، آنچه که مهم است نقش فاشیستی و جنایتکارانه  او در تاریخ یکصد سال گذشته است.