سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سخنرانی بهرام رحمانی در بیست و چهارمین گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران استکهلم

سخنرانی بهرام رحمانی در بیست و چهارمین گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران استکهلم، که روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، از سوی کانون زندانیان سیاسی ایران‌(در تبعید) برگزار شده است.

داعشی های جنایتکار وطنی جمهوری اسلامی قبل از داعش عراق و سوریه…

 ۲۴ مین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت؛ لینک سخنرانی بهرام رحمانی در یوتیوپ:

متن کتبی و کامل سخنرانی بهرام رحمانی در سایت کانون زندانیان سیاسی‌(در تبعید):

http://www.kanoon-zendanian.org/Asnad/Bahram%20Rahmani.html