یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

سخنان مزخرف آخوند های مفت خور بیکار در مورد بهشت و گناهان ملت ایران! قابل توجه ایرانیان نادان که بشناسند آخوند کیه؟