دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

عکس ها: در خواب هم چنین چیزی نمی دیدند! یک مشت مفت خور جانی و جنایتکار امور مملکت را بدست گرفته اند…

در خواب هم چنین چیزی نمی دیدند! یک مشت مفت خور و جانی و فاسد و جنایتکار امور مملکت را بدست گرفته اند…

و میلیون ها ایرانی که آواره کشورهای دیگر شدند و اکثریت ایرانیانی که در فقر و بدبختی و هزاران درد بی درمان دست و پا می زنند……….

وعده های دروغین بعد از انقلاب و فقر و بدبختی اکثریت ایرانیان و زندگی اشرافی آخوند ها و سران و گماشتگان و چماقداران جمهوری اسلامی.