دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

فاطمه صادقی خلخالی دختر جنایتکار روانپریش صادق خلخالی یک فعال حقوق زنان

س. ملکوتی

فاطمه صادقی خلخالی دختر جنایتکار روانپریش صادق خلخالی یک فعال حقوق زنان به مصداق اصلاح طلبانه خود است ، با حجاب اجباری مخالف است و برخی موازین دمکراسی را هم برای جامعه ایران ضرور میداند . جالب این است که پدرش هم در اواخر عمرش اصلاح طلب شده بود اما حاضر بود همه ان جنایاتش را تکرار نماید.

فاطمه صادقی اما طی سی و هشت سال بدلیل کم اهمیتی موضوع جنایات پدر فرصت نیافت تا در مورد ان موارد تحقیق نماید و نظر خود را ابراز نماید . بنا بر همین اصل هنوز وارث مهر پدری خود در یاد و خاطراتش میباشد . پدری که زنان جوان ابستن را اعدام نمود ، پدری که دختران و پسران رهگذر در خیابان جوانی را اعدام نمود چون انقلاب فرصت شکیبایی را نداشت و قتل ترجمان سیطره بود ، پدری که در برابر صف دلهره زندانیان سیاسی می ایستاد و با انگشت اشاره از میانشان نامزدهای اعدام پگاه خاکستریش را بر میگزید . پدری که در کردستان با پرسش و دریافت پاسخ تنها نام اسیر خود حکم بر اعدامشان میداد ، پدری که از اعدام یک زخمی بر روی برانکارد اجتناب نمیورزید ، پدری که دو خواهر پرستار را به جرم مداوای پیشمرگه اعدام نمود (خواهران کعبی ) ، پدری که نوروز کردستان و ترکمن صحرا را در خون و ترور نشاند.

یکی از نمونه احکام جنایت های وحشیانه آخوند فاشیست خلخالی در تیرباران جوانان کرد در شهر سنندج.

فاطمه فعال حقوق بشر و زنان این دختر بابا هنوز فرصت مطالعه این جنایات اشکار را نیافت ، زیرا مهر دخترانه اش به ان پدر جنایتکار و روانپریش فراتر از دادخواهی صدها ، هزاران ، میلیونها بازمانده جنایات است.

حال از شما هموطنانم میخواهم لیست جنایات ان پدر و به روایت ما ان جانی روانپریش را برای اطلاع فاطمه صادقی بنویسید تا سر فرصت بدان نگاهی بیفکنند.