یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

نگاه مستند و ضد انسانی پیامبر اسلام و ائمه شیعه به زنان / دکتر م. روشنگر

 

نگاه مستند پیامبر اسلام و ائمه شیعه به زنان

اسلام به زنان کرامت داده است. حضرت رسول و اهل بیت رسول به زنها احترام میگذاشتند و آنها را تکریم میکردند. اینها جملاتی است که خیلی زیاد بر روی منابر و از سوی اسلامگرایان و روحانیون تکرار میشود و در اثبات آن نیز به روایات و احادیث من درآوردی و دروغینی استناد میکنند که هیچ پایه و اساسی ندارد.

اما وقتی به کتب روحانیون بزرگ شیعه سر میزنیم و احادیث ثبت شده در این کتب نگاهی می اندازیم, نگاه شرم آور و ضد انسانی بزرگان اسلام, خصوصا پیامبر اسلام و امامان شیعه به زنان را میبینیم. برای آشنا شدن بشتر با تفکر و نگاه این آقایان به مقوله زن, آشنا میشویم. کتبی که احادیث زیر از آنها استخراج شده همه از معتبرترین کتب حدیث شیعیان میباشند.

۱) قال النبی: انی اتعجب ممن یضرب امراه و هو بالضرب اولی منها ، لا تضربوا نسائکم بالخشب فان فیه القصاص ولکن اضربوهن بالجوع و العری حتی تریحوا فی الدنیا و الآخره.

ترجمه: پیامبر گفت: من در شگفتم از مردی که همسرش را می زند، در صورتی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است، زنان را با چوب تنبیه و تادیب نکنید، بلکه با گرسنگی و برهنگی تادیب کنید تا در آخرت راحت باشید.(۱)

۲) قال رسول الله: لا تنزلوا النساء العرف و لا تعلموهن الکتابه و علموهن المغزل و سوره النور.

ترجمه: رسول الله گفت: زنان را در بالاخانه ها ننشانید و نوشتن به آنها نیاموزید بلکه ریسندگی و سوره نور را به آنان بیاموزید.(۲)

۳) قال رسول الله: انساء عّی و عوره فاستروا العورات بالبیوت و استروا العیّ بالسکوت.

ترجمه: رسول الله گفت: زنان عورت هستند و بیهوده گفتار، چون عورت هستند آنها را در خانه ها پنهانشان کنید و گفتار بیهوده آنها را با سکوت خود چاره کنید.(۳)

۴) قال رسول الله: انّ من شرّ نسائکم … و اذا خلابها بعلها تمنت منه تمنع الصعبه عند رکوبها.

ترجمه: رسول الله گفت: از جمله زنان بد، زنی است که چون شوهرش با او خلوت کند، شوهرش را مانع شود و مانند شتر چموش بد رکابی کند.(۴)

۵) عن ابی عبدالله قال: اتت امراه الی رسول الله ، فقالت: ما حق الزوج علی المراه ؟ قال: ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی فتب.

ترجمه: امام صادق گفت: زنی نزد رسول الله آمد و سوال کرد: حق شوهر بر زن چیست؟ گفت: زن باید نیاز(جنسی) شوهرش را برآورد، هر چند آن زن بر مرکبی سوار باشد.(۵)

۶) قال علی بن ابی طالب: ایاک و مشاوره النساء فان رایهن الی افن و عزمهن الی وهن.

ترجمه: از مشورت با زنان بپرهیزید که نظر آنها ناقص است و تصمیمشان به سستی می گراید.(۶)

۷) قال امیر المومنین: الفتن ثلاثه: حب النساء و هو سیف الشیطان … فمن احب النساء لم ینتفع بعیشه.

ترجمه: علی بن ابی طالب گفت: موجبات فتنه سه چیز است: اول، دوست داشتن زنان که آن شمشیر شیطان است… هر کس زنان را دوست بدارد از زندگیش بهره نبرد.(۷)

۸) فقال النبی: خیر نسائکم التی ان غضبت او غضب، تقول لزوجها: یدی فی یدک لا اکتحل عینی بغمض حتی ترضی عنی.

ترجمه: بهترین زنان، زنی است که وقتی خشمگین شود یا شوهرش بر او خشم گیرد به شوهرش بگوید: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی.(۸)

۹) و قال النبی: ایما امراه اذت زوجها بسانهم یقبل الله منه صرفا و لا عدلا و لا حسنه من عملها حتی ترضیه وان صامت نهارها و قامت لیلها …

ترجمه: پیامبر گفت: هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، الله هیچ توبه و کفاره ای را از او نمی پذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند…(۹)

۱۰) عن النبی انه قال: خلقت المراه من ضلع اعوج، ان اقمتها کسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و فیها عوج.

ترجمه: پیامبر گفت: زن را از ضلعی کج آفریده شده. اگر بخواهی راستش کنی، آن را می شکنی و اگر بخواهی به همان حالت از آن بهره بری، بهره می بری و او هم کج باقی مانده است.(۱۰)

۱۱) قال رسول الله: اذا جلست المراه مجلسا فقامت عنه فلا یجلس احد فی مجلسها حتی یبرد.

ترجمه: پیامبر اسلام فرمود: هر گاه زنی از جائی که نشسته، برخیزد، مردی در آنجا ننشیند مگر زمانی که سرد شود!!(۱۱)

۱۲) حضرت محمد: ای مردان مسلمان، زنها را بدون لباس بگذارید تا در خانه بمانند (اعرو والنساء یلز من الحجال) زیرا هنگامی که زن دارای لباس فراوان و زینت کامل باشد، میل به بیرون رفتن از خانه پیدا می کند.(۱۲)

۱۳) محمد پیامبر اسلام: زنهایی که آرایش می کنند؛ عطر می زنند و به معابر همگانی پای می گذارند، حکم زنهای زناکار را دارند.(۱۳)

۱۴) محمد ابن عبدالله: نماز و روزه دو کس از سرشان بالاتر نمی رود، زنی که در برابر شوهرش نافرمانی کرده باشد و برده ای که از ارباب خود گریخته باشد مگر اینکه نزد ارباب بازگردد!!(۱۴)

۱۵) محمد پیامبر اسلام: وای بر زنان از دو چیز: استفاده از طلا و جامه زیبا.(۱۵)

۱۶) پیامبر اسلام: بهترین مسجد زنها ، کنج خانه آنهاست.(۱۶)

۱۷) محمد پیامبر اسلام: زن را برای فرا گرفتن نیکی ها بزنید.(۱۷)

۱۸) علی بن ابی طالب: ای مردم بدانید که زنها ناقص ایمان، ناقص بخت و ناقص خرد هستند.(۱۸)

۱۹) علی بن ابی طالب: هر مردی که اختیارش را به دست زن بسپارد، معلون است.(۱۹).

۲۰) علی بن ابی طالب: ای گروه مردم از زنهای خود اطاعت نکنید، آنها را امین کار خود قرار ندهید، معیشت خود را به آنها مسپارید، ما آنها را بدون تقوا یافتیم، در هنگام حاجت به افراط و تفریط می گرایند، در شهوت صبر ندارند، هنگامی که به پیری می رسند خودبین می شوند، به کم قناعت ندارند، بدی را در نظر دارند، خوبی را فراموش می کنند, در تهمت زنی بی باکند، دائم در طغیان و سرکشی هستند، آنها عامل شیطان هستند.(۲۰)

حال باید از اسلامگرایان و آخوندها پرسید که آیا این همان کرامتی است که اسلام به زنان داده ؟؟ آیا این همان احترامی است که ائمه شما به زنان و دختران قائل بوده اند ؟؟

منابع:

۱) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۹- مستدرک الوسائل ، ج ۲، ص ۵۵۰

۲) وسائل الشیعه, ج ۱۴، ص ۱۲۷

۳) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۵۲

۴) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵

۵) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۱۲

۶) نهج البلاغه، مکتوب ۳۱

۷) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۲- بحار الانوار ، ج ۱۰۳، ص ۲۲۵

۸) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۹

۹) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۴

۱۰) مستدرک, ج ۲، ص ۵۵۱ – وسائل الشیعه ج ۱۴، ص ۱۲۳

۱۱) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۸۵

۱۲) نهج الفصاحه، صفحه ۲۲۰، شماره ۳۴۳۰

۱۳) نهج الفصاحه، ص ۱۸۸، شماره : ۲۶۱۱

۱۴) نهج الفصاحه، ص ۱۶۵، شماره ۵۴

۱۵) نهج الفصاحه، ص ۷۹۶، شماره ۳۱۹۰

۱۶) نهج الفصاحه، ص ۴۷۴، شماره ۱۵۳۲

۱۷) نکاح المستدرک، باب ۶۷، شماره ۴

۱۸) نهج البلاغه، خطبه ۸۰

۱۹) محمد باقر مجلسی، حلیه المتقین، باب :۱۲، فصل ۸,۹

۲۰) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۸