پنج شنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

چرندیات آخوند، و روضه چکش و میخ و نوح و جبرائیل و یا حسین!