سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

فیلم، ببینید که چند نفر به سخنان آخوند انگل و مفت خور گوش میکنند، و چند نفر به کنسرت

همین الان اگر کنسرت یکی از خوانندگان ایرانی در میدان آزادی تهران برگزار شود کنترل جمعیت چند صد هزار نفری و به احتمال زیاد بیشتر از میلیونی را شاهد خواهیم بود و همه اینها بدلیل حدود چهل سال از حکومت تحمیلی و نظامی و ننگین چماقدران و سرکوب و جنایت و خفقان و  اعدام و سانسور رژیم خونریز ولایت فقیه و آخوند ها و پاسداران بر  زندگی مردم شریف ایران است.

یک نظر: آخوند ها در ایران عامل ذلت و بدبختی و جنایت و عقب ماندگی و آوارگی و میلیون ها درد بی درمان هستند. مردم ایران باید به ریش و پشم مفت خوری و انگلی و سرباری آخوند ها بخندند و تف کنند و یقه شان را بگیرند و لباس مفت خوری را از تنشان بیرون کنند و به عوض لباس کار و سازندگی داشته باشند. که آخوند های دزد و مال مردم خور تن به یک زندگی انسانی و شرافتمند تن در بدهند. همه آخوند ها دزد اموال مردم نادان و ساده دل هستند و زندگی مادی خانوادگی شان نیز از راه مال مردم خوری میگذرد. به امید داشتن ایرانی آزاد و نیست و نابودی و مرگ تمام آخوند های ایران. تا زمانی که آخوند ها در ایران برای مردم تعئین و تکلیف کند چیزی بنام حقوق انسانی و آزادی نخواهیم داشت و چرا که آخوند انگل و مفت خور دشمن آزادی و شادی و رفاهیات و امنیت مردم است. آخوندهای انگل و دزد و مفت خور  از یک زندگی مادی اشرافانه برخوردار است ولی به مردم سالده دل و نادان و جاهل ایرانی اسلام زده میگوید که زندگی خوب و را در دنیای بعد از مرگ خواهید داشت! و اگر مردم به این سخن باطل و فریبکارانه آخوندها بخندند تمام دکان آخوند ها تعطیل میشود و بساط آخوندیسم  در ایران هم جمع خواهد شد. آخوند خوب آخوند مرده است.