چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

هفدهمین سال زندانی سیاسی در تبعید، سعید شاه‌قلعه بدون مرخصی

زندانی سیاسی در تبعید، سعید شاه‌قلعه، ۱۷امین سال از دوران محکومیتش را در زندان ماهشهر در شرایط جسمی نامساعد و محروم از حق مرخصی سپری می کند. از این زندانی سیاسی کمتر اطلاعی در دست داشتیم.

زندانی سیاسی در تبعید، سعید شاه‌قلعه، در سنین جوانی و به اتهام محاربه و اتهامات مرتبط به مجاهدین خلق در سال ۷۹ بازداشت، در ابتدا به اعدام و پس از چند سال به حبس ابد محکوم شد.

او از جمله زندانیان سیاسی می باشد که در حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰زندان اوین مورد ضرب ‌و‌ شتم قرار گرفت و به انفرادی بند ۲۴۰زندان اوین منتقل شد. وی هم اکنون در شرایط جسمی نامساعد و محروم از حق مرخصی در زندان ماهشهر نگهداری می‌شود.

سعید شاه‌قلعه مدت حبس خود را تا سال ۱۳۸۷ در زندان اوین سپری کرده و پس از آن به زندان ماهشهر تبعید شده است. کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها

گزارشی از وضعیت سعید شاه‌قلعه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان ماهشهر

سعید شاه‌قلعه، زندانی سیاسی، در شرایط نامساعد جسمی، هفدهمین سال از دوران محکومیتش را در زندان ماهشهر سپری می‌کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید شاه‌قلعه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در شرایط جسمی نامساعد و محروم از حق مرخصی در زندان ماهشهر نگهداری می‌شود.

سعید شاه‌قلعه در سال ۱۳۷۹ بازداشت و در دادگاه کیفری به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از گروه‌های معاند» به حبس ابد محکوم شد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۷۹ و در سنین جوانی بازداشت و سپس در دادگاه با اتهام محاربه و اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد؛ حکم این زندانی سیاسی پس از چند سال به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

گفتنی است؛ او از جمله زندانیان سیاسی می‌باشد که در حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و به انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.

سعید شاه‌قلعه مدت حبس خود را تا سال ۱۳۸۷ در زندان اوین سپری کرده و پس از آن به زندان ماهشهر تبعید شده است.