سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ویدیو: تبار خمینی از لکنو در هند تا انقلاب در ایران

خمینی را بهتر بشناسیم. از کجا آمد؟ و در زندگی اش و تا روز مرگ چه جنایت های کرد؟