جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بیست و یکمین شماره دفتر کانون نویسندگان ایران (در تبعید) منتشر شد!

در این شماره از دفتر کانون…،

نویسندگانی چون:

 سیمین بهبهانی، نعمت آزرم، گیل آوائی، ابوالفضل اردوخانی، فریار اسدیان، حسین افصحی، خالد بایزیدی‌(ترجمه از: کژال ابراهیم­خدر، شاملو)، سیاگزار برلیان، طیفور بطحائی، کتایون آذرلی، منوچهر دوستی، حسن حسام، محسن حسام، ابراهیم حیدری، اسماعیل خوئی، بهرام رحمانی، ناصر رحمانی­نژاد، حمیدرضا رحیمی، اسد رخساریان(گفتار: بنگت نرمان)، شیرین رضویان، م. روانشید، حسن زرهی، عباس سماکار، احمد شاملو، محمد صدیق، علی­اصغر فرداد، زیبا کرباسی، صمصام کشفی، میرزا آقا عسگری مانی، گلمراد مرادی، فریبا مرزبان، سیاوش میرزاده، مسعود نقره­کار، عیدی نعمتی، مجید نفیسی؛ قلم زده‌اند.

این دفتر زیر نظر زیر نظر هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید منتشر شده است.

صفحه ­بندی، چاپ و انتشار این دفتر توسط «نشر کتاب ارزان- استکهلم سوئد» صورت گرفته است.

***

 اخیرا عباس سماکار از هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، که هم اکنون ساکن آلمان است به استکهلم آمده بود که با حضور ایشان و به درخواست نشر ارزان، یک جلسه خودمانی رونمایی این دفتر برگزار شد. در این جلسه تعدادی از فعالین فرهنگی و سیاسی شهر استکهلم حضور داشتند. نخست عباس سماکار، شماره جدید دفتر کانون را معرفی کرد و سپس، به سخنان و سئوالات حضار در رابطه با این دفتر، به ویژه فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران در تبعید جواب داد.

علاقه‌مندان می‌توانند این دفتر را از طریق نشانیِ زیر سفارش دهند:

Ketab-i Arzan

Helsingforsgatan 15

۱۶۴ ۷۸ Kista – Sweden

+۴۶ ۷۰ ۴۹۲ ۶۹ ۲۴

+۴۶ ۸ ۷۵۲ ۷۷ ۰۹

info@arzan.se

 و هم‌چنین امیل آدرس تماس با کانون نویسندگان ایران در تبعید:

 آدرس تماس با هیئت دبیران:

IWA.inExile@gmail.com

 آدرس ارسال مطالب به سایت کانون

aliasghar.fardad@gmail.com

 بهرام رحمانی