سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مراد شیخی: توضیحی کوتاه بر، “بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیا است”.

مراد شیخی

تمام دلائل و زیربنای مشکلات زندگی مردم ایران و عقب ماندگی کشور ایران از دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، از همین جمله و تاکید مهم صادق هدایت (نویسنده، داستان‌نویس، مترجم و روشنفکر ایرانی)، است.

“بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیا است”.

در طول دوران تاریخ بشر بسیاری از حکومت های متحد و متشکل از دین با سیاست بر کشور و زندگی مردم چیره بودند و در نهایت از همه آنها یک پرونده بزرگ از جنایت و سیاهی و تباهی ها و سرکوبگری و خفقان و سانسور بر جای مانده است. و از طرف دیگر نیز و در طول دوران تاریخ بشر مبارزات مردمی و مخالفت کردن با نظام دین و سیاست، در نهایت موفق شدند که قانونا دین و سیاست را از هم جدا کنند. و این اتفاق مهم تاریخی باعث پیشرفت های فراوان در جامعه شد و امروز شاهدیم که در کشورهای پیشرفته مردم آزادانه حق دارند که نمایندگان خود را فارغ از باورهای شخصی و اعتقادی انتخاب کنند. در این کشورها همه افراد منتخب دست در دست هم برای داشتن همگان از بهترین امکانات رفاهی و امنیت و آزادی تلاش و سازندگی میکنند. در این کشورها مسئله مهم زندگی و قانونی و سیاست دنیای بعد از مرگ و بهشت و جهنم نیست و بلکه برخورداری از یک زندگی با امنیت و رفاه در همین دنیای است زندگی میکنیم. و این راز همه موفقیت ها و خوشبختی مردم است.

امیدوارم شاهد روزی باشیم که در ایران نیز دخالتگری دین از قانون و سیاست ممنوع شده باشد.

تجربیات شخصی از زندگی در دانمارک

در این کشورها و مشخصا کشوری که من از سال ۲۰۰۳ در آن زندگی میکنم شاهد آن هستم که هرگز مردم دانمارک دغدغه دنیای بعد از مرگ و بهشت و جهنم را ندارند! در اینجا موضوع بهشت و جهنم امری کاملا شخصی و خصوصیست. در دانمارک بلحاظ قانونی کسی حق ندارد به نحوه پوشش و شکل زندگی کردن افراد چه در محیط خانواده و شخصی و چه در خیابان ها ایراد بگیرد. هیچ کشیشی قانونا اجازه ندارد که مثلا در خیابان ها جلوی عابرین را بگیرد و به آنان از کتاب انجیل و مقدسات مسیحی و خدا و عذاب جهنم و عشق و حال و سکس در بهشت بگوید. در این کشور هر کسی اگر میخواهد میتواند در روزهای یکشنبه به کلیسا برود. همچین این امکان نیز برای دیگر ادیان منجمله مسلمانان هم وجود دارد به مساجد بروند…

در کشور دانمارک درصدی بنام تجاوز جنسی و مسائل در این ارتباط وجود ندارد. تعداد زندانیان حدود دوهزار نفر است که بیشترشان هم قانون شکنی های جزئی مرتکب شده اند. بطور مثال امنیت برای ساکنیم بحدی بالا است که یک دختر جوان دانمارکی در هر زمان از شبانه روز که مایل باشد میتواند بدون احساس خطر تردد کند. دور و بر خانه های مردم حصاری وجود ندارد. ماشین ها در کنار منزل و یا کنار خیابان ها پارک شده است. درصد دزدی و اختلاس وجود ندارد. مردم دانمارک آزادانه و با اشتیاق از قوانین پیروی و حمایت میکنند و کشور و قوانین را از آن خودشان میدانند و همه با هم و فارغ از باورهای اعتقادی… برای داشتن یک زندگی بهتربا همدیگر همکاری و سازندگی میکنند.

اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و یا همان اسلام سیاسی مردم ایران حتی حق انتخاب لباس تنشان را هم ندارند. حق گوش کردن آزادانه موزیک وجود ندارد و کنسرت های موزیک های آزاد هم غدغن است. زنان حق ندارند بدون حجاب اسلامی از منزل خارج شوند. فعالیت تمام احزاب سیاسی و غیر سیاسی و شخصیت های مستقل مخالف با سیاست های اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ممنوع است. یک حزب و آن هم حزب الله! در این چند سال گذشته هم حزب اللهی ها نیز به دو جریان اصلاح طلبان اسلامی و اصول گرایان اسلامی تفکیک شده اند. اما در واقعیت هر دو تای این جریانات نیز تفکر و باور به اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را با کمی اختلاف نظر قبول دارند. که در اصل به معنی این است که همچنان در ایران فعالیت حق شادی و برخورداری از آزادی های انسانی و اجتماعی و فعالیت احزاب سیساسی غیر خودی و ممنوع است.

و سخن کوتاه کنیم و به اینکه منطقا باید قبول کنیم که در کشور ایران و تا زمانی که اسلام سیاسی در قدرت باشد، ما نباید انتظار یک جامعه مدرن و متمدن و امروزی همچون دیگر کشورهای پیشرفته دنیا را داشته باشیم. برخورداری از آزادی های اجتماعی ومردمی به معنی پایان دادن به تفکر و دخالتگری قشر مذهبی جامعه و آخوند ها و آیت الله ها و اسلام سیاسی و جمهوری اسلامیست. به معنی داشتن یک جامعه آزاد با مناسبت های مردمی که مردم در پناه قانون و امتیت آزادانه حق دارند در سرنوشتشان دخالت کنند.

امیدوارم شاهد روزی باشیم که در ایران نیز دخالتگری دین از قانون و سیاست ممنوع شده باشد.

زنده باد آزادی برای ایران
زنده باد جدای دین از حکومت و سیاست
زنده باد سکولاریسم

مراد شیخی
چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
۲۴-۰۵-۲۰۱۷