شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

علیرضا رضای، دیوث توی! (رضای تحریم کنندگان را دیوث خوانده)

مراد شیخی: دیوث خودتی رضای! دیوث کسیه که یک روز در میون رنگ عوض میکنه و سر آخر هم میشه دید که دمش به دم آخوند ها و جنایتکاران جمهوری اسلامی بسته! دیوث توی که مخالفین به رای دادن به یکی از نامزد های جنایتکار از میان دیگر جنایتکاران را دیوث خطاب میکنی. دیوث توی که همانند چماقداران بسیجی و شکنجه گران رژیم به آزادیخواهان و مخالفین بد و بیراه میگن. دیوث تو پناهنده قلابی خارج نشین هستی که به سرنگونی طلبان و آزادیخواهان فحاشی میکنی. خیلی دیوثی رضای!