سه شنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

نامزدهای «انتخابات» ریاست جمهوری، آقایان روحانی و رئیسی! چه خبر از ده‌ها زندانی عقیدتی؟

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: چه خبر از ده‌ها زندانی عقیدتی؟ آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، هنگامه شهیدی… (در اعتصاب غذا)، مراد ثقفی، احسان مازندرانی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، سعید شیرزاد، زندانیان بهائی ………

اعتصاب غذای خشک، خطر مرگ روزنامه‌نگار هنگامه شهیدی، ۷۰ روز در اعتصاب.

حال آتنا دائمی وخیم است؛ زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان و کودکان کار، ۴۰۰ روز در اعتصاب غذا.

اسماعیل عبدی معلم زندانی ۱۶۶ روز در اعتصاب غذا.