جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم دردناک مادری که کودک خردسالش را به پشت خود بسته و شب هنگام زباله گردی می‌کند

ازبیکاری و فقر و نداری و آوارگی کارگران و اکثریت مردم شریف ایران… تا زندگی اشرافی و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و مرتجع، و سران و گماشتگان رژیم اسلامی.