جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

اسید پاشی، و زن در شکنجه گاه اسلام و رژیم زن ستیز اسلامی ـ (صحبت های زن ستیزانه یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه‌اصفهان)

آخوند ها، جمهوری اسلامی، پاسدار ها و دیگر چماقداران و گماشتگان و مزدوران رژیم اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. آزادی، و قانون برابری جنسی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.