جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

دعوای «رعنا رحیم پور» مزدور جمهوری اسلامی مجری بی ‌بی سی فارسی ـ (مزدور و جنایتکار رعنا رحیم پور را بیشتر بشناسیم)

رعنا رحیم پور مزدور و گماشته رژیم جنایتکاران اسلامی در تلویزیون آیت الله بی بی سی لندن. در این تلویزیون مزدوران رژیم جمع شده اند که تا برعلیه مردم ایران و به نفع سیاست های انگلیس و آخوند ها و پاسداران اخبار پخش کنند.

عکس فرناز قاضی زاده در لندن. این زن مجری تلویزیون آیت الله بی بی سی، و خودش نیز یک زن خائن خارج نشین و پناهنده قلابی و مزدور و نوکر و خودفروش و گماشته رژیم جنایتکاران جمهوری اسلامیست.

عکس یادگاری مزدوران و گماشتگان جمهوری اسلامی به سرکردگی خائن و مزدور معروف رژیم مسعود بهنود در سایت آیت الله بی بی سی.