پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نگار نادری: خواهان صلح ایران (بدون جمهوری اسلامی) با اسراییل + فیلم صحبت های نگار

داعشی صفت ها و تروریست ها و قاتلین و جنایتکاران مردم ستمدیده ایران، جنگ طلبان و گماشتگان و دزدان و فاسدین… در حال آتش زدن پرچم کشورهای آمریکا و اسرائیل. این جنایت کاران و داعشی صفت های حاکم در ایران با هرگونه صلح میان مردم فلسطین و اسرائیل دشمنی میکنند. دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.