یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم، گردهمایی بیش از ١۵٠ نفر در شهر کپنهاگ در گرامیداشت یاد نوید افکاری و با خواست بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی + سخنرانان

قتل عمد نوید افکاری توسط شکنجه گران و جنایتکاران رژیم فاشیست ها و تروریست های اسلامی را نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.

روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ یک تجمع اعتراضی با شکوه به یاد نوید افکاری که روز ۱۲ سپتامبر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام شد، در مرکز شهر کپنهاگ برگزار گردید که تعداد قابل توجهی در آن شرکت داشتند. معترضین در این تجمع اعتراضی ضمن طرح درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی خواهان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از ورزش بین المللی شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار پایان دادن فوری به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.