جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

قاتلان نوید افکاری مشخص شدند ـ (مرگ بر جمهوری اسلامی ـ نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم!)

هیچ راه دیگری برای خلاصی از شر رژیم اسلامی چپاولگران و جنایتکاران وجود ندارد. عدالت میخواهیم و انتقام قتل عمد جوانان و عزیزانمان را نیز خواهیم گرفت. خیابان ها از آن ماست، فتحشان باید کرد! نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.