جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نتایج تحقیق مستند: تنها ۴٠ درصد ایرانیان خود را مسلمان می‌دانند

عمار ملکی پژوهشگر و استاد دانشگاه تیلبورگ هلند و مدیر بنیاد تحقیق و تحلیل رفتارهای ایرانیان در این دانشگاه گزارشی دربارۀ نتایج یک تحقیق در خصوص رفتار و گرایش های مذهبی مردم ایران منتشر کرده که با همکاری دانشگاه تیلبورگ و بنیاد برومند به سرپرستی لادن برومند تهیه شده است. بر اساس این تحقیق که نتیجۀ نظرسنجی در بین چهل هزار ایرانی باسواد بالای نوزده سال در داخل کشور است امروز تنها ۴٠ درصد ایرانیان خود را مسلمان می دانند.

این درصد در تضاد آشکار با سرشماری جمهوری اسلامی ایران است که تعداد مسلمانان کشور را ٩٩٫۵ درصد اعلام کرده که البته از نگاه عمار ملکی بیشتر گویای ستیزه جویی، خصومت و نامدارایی حکومت مذهبی ایران در قبال جمعیت فزایندۀ غیرمذهبی یا اقلیت های مذهبی یا کسانی است که از اسلام به دیگر ادیان گرویده اند.

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست. مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر آخوند ـ دشمن ایران و ایرانیان ـ پاسدار، بسیجی، آخوند خوب، مُرده است. آزادی و برابری زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.

این تحقیق که به دلیل شرایط سرکوب در ایران از طریق شبکه های اجتماعی صورت گرفته و طی آن افراد داوطلبانه از ذکر هویت خود خودداری کرده اند، نشان می دهد که روند عرفیگرایی و کثرتگرایی دینی در ایران با قدرت در حال پیشروی است به طوری که امروز تنها ۴٠ درصد ایرانیان خود را مسلمان می دانند و از این تعداد ٣٢ درصد خود را شیعه، ۵ درصد سنی مذهب و ٣ درصد صوفی می دانند.

نتایج تحقیق همچنین نشان می دهند که ٩ درصد ایرانیان خود را خداناباور معرفی می کنند و ٧ درصد ترجیح می دهند که خود را افرادی نه مذهبی، که معنوی بنامند. همین تحقیق می گوید که ٨ درصد ایرانیان خود را زرتشتی می دانند – که در اصل گویای نوعی ناسیونالیسم ایرانی در واکنش به اسلام و اسلام حکومتی در ایران است، در حالی که ١٫۵ درصد ایرانیان نیز خود را مسیحی می خوانند.

آخوند های مفت خور مرتجع، قوانین جمهوری اسلامی که بر گرفته از اسلام عربی است، دشمنان قسم خورده حقوق زنان با مردان ایرانی هستند. حقوق زن در اسلام از حقوق حیوان هم کمتر است.

در این حال، ٧٨ درصد ایرانیان به خدا باور دارند، هر چند ۳٧ درصد آنان به جهان بعد از مرگ اعتقادی ندارند و تنها ٣٠ درصد به بهشت و جهنم معتقدند. در این حال، بر اساس تحقیق صورت گرفته ٢٠ درصد ایرانیان گفته اند که به هیچیک از این گزینه ها از جمله خدا باور ندارند. ٩٠ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که در خانواده های مؤمن و مذهبی بار آمده اند، هر چند ۴٧ درصد آنان گفته اند که به مرور دین و ایمان خود را از دست داده اند و ۶ درصد دیگر افزوده اند که دین خود را تغییر داده اند. در این بین جوانان بالاترین شمار افراد غیرمذهبی یا کسانی را تشکیل می دهند که تغییر دین داده و به دین دیگر گرویده اند. یک سوم ایرانیان بعضاً مشروبات الکلی مصرف می کنند و ۶٠ درصد آنان گفته اند که عبادات مذهبی از جمله نماز خواندن را به جا نمی آورند.

عمار ملکی در گزارش خود تصریح کرده است که بر اساس یک نظرسنجی دولتی در ایران که در سال جاری میلادی صورت گرفته ۶٠ درصد ایرانیان گفته اند که در ماه رمضان روزه نمی گیرند (بر اساس یک نظر سنجی که در سال ١٣۵۴ در ایران صورت گرفت ٨٠ درصد ایرانیان گفته بودند که عبادات روزانه از جمله روزه گرفتن در ماه رمضان را رعایت می کنند.)

درخت اسلام در ایران اسلام زده و آخوند ها چیزی به غیر از فقر و بدبختی و عقب ماندگی و آوارگی و بیکاری و زندان و اعدام و شکنجه و تهدید و بی حقوقی و بی عدالتی و نابرابری و  جنایت نیست.

نظرسنجی دانشگاه تیلبورگ و بنیاد برومند تصریح می کند که ۴٣ درصد ایرانیان با هر گونه تبلیغ دینی مخالفند و ۴١ درصد آنان معتقدند که هر دینی باید از حق حضور در عرصۀ عمومی برخوردار باشد. گزارش تحقیق تصریح می کند که آنچه به روند عرفیگرایی در ایران کمک کرده دسترسی ایرانیان به جهان خارجی از طریق اینترنت و ارتباط آنان با ایرانیان خارج از کشور طی پنج دهۀ گذشته بوده است و جدایی دین از دولت در آینده شتاب خارق العاده ای به این دگردیسی ها و تغییرات اجتماعی خواهد داد. عمار ملکی در پایان گزارش خود نوشته است : “ایران آنطور که ما می شناسیم به طور بنیادین در حال دگرگونی و تغییر است.”

 رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی 

سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری  زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس انسان دوستی و سکولاریسم.