پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم کوتاه ناهار خوردن دختر نوجوان گرسنه کنار زباله ها و کف خیابان در تهران

در این فیلم که توسط یکی از شهروندان بر روی شبکه اجتماعی گذاشته شده یک دختر نوجوان ۱۲ – ۱۳ ساله گرسنه که ضایعات جمع آوری می کند مشاهده می شود. وی ناهاری که یکی از خیرین به وی داده است را همانجا وسط خیابان و درکنار زباله‌ها صرف می کند. صحنه دردناکی که تحمل مشاهده آن هم بسیار سخت است.

در عکسی که از کودک کاری درمتروی تهران گرفته شده یک پسر آدامس فروش که بر روی صندلی انتظار ایستگاه مترو به خواب رفته است مشاهده می شود. کودک خردسال در حالیکه کیف مدرسه اش را سخت در آغوش فشرده و جعبه کوچک آدمسش هم را در کنارش گذاشته، در همان حال به خواب عمیق فرو رفته است.

چند عکس از کودکان کار و فقر و بدبختی اکثریت خانواده های ایرانی. کودکان بدون آینده و سیاه.

معلوم نیست که این پسر آدامس فروش خردسال در رویای معصومانه اش چه می بیند، آیا به مدرسه و درس هایش فکر می کند و یا به آدامسهایی که هنوز نفروخته و باید که تا شب آنها را بفروشد تا کمک خرجی برای خانه شان باشد.

این کودک ۵ ساله را در محله مشیریه تهران دیدم، قادر نبود به علت سنگینی بار آن را از روی زمین بردارد. در حمل بار کمکش کردم.

ازبیکاری و فقر و نداری و آوارگی کارگران و اکثریت مردم شریف ایران… تا زندگی اشرافی و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و مرتجع، و سران و گماشتگان رژیم اسلامی.

کودک زباله‌گردی که گفته می شود  ۵ سال سن دارد در این فیلم دیده می‌شود، این فیلم  در تیرماه ۹۹ توسط یکی از شهروندان تهرانی تهیه شده است. این شهروند، در حاشیه این فیلم نوشته است‌: «این کودک ۵ ساله را در محله مشیریه تهران دیدم، قادر نبود به علت سنگینی بار آن را از روی زمین بردارد. در حمل بار کمکش کردم.»

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و دزد و سربار که زندگی های اشرافی دارند. این جماعت انگل صفت عامل اصلی عقب ماندگی و درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و ایرانی اند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.