جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

کشف حجاب ساناز طاری بازیگر سریال پدر و فوق لیسانسه ها

کشف حجاب ساناز طاری بازیگر سریال پدر و فوق لیسانسه ها

Unveiling the Hijab by Sanaz Tari

دروغ های خمینی جنایتکار و جمهوری اسلامی تا قبل از به قدرت رسیدن کامل.

آزادی، و قانون برابری حقوقی و جنسی زنان و مردان. نه به حجاب زوری و تحمیلی چماقداران رژیم داعشی صفتان اسلامی در ایران.

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. آزادی، و قانون برابری جنسی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.