سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نگار نادری: اسلام دینی خشونت طلب و ضد زن است

نگار نادری

من به عنوان یک زن مسلمان و از یک خانواده ای که دین اسلام توسط اجدادشان و بدون کمترین مطالعه به ارث رسیده بود مورد بدترین توهین های ممکن و نابرابری و بی حقوقی قرار داشتم.

خاطرات دوران کودکی من چیزی به غیر از ترس و وحشت و ممنوعیت ها و توسری خوردن و امر و نهی شنیدن نبوده است. و حتی خاطره تجاوز جنسی در دوران کودکی دارم که تا به همین الان نیزعین کابوس با من زندگی میکند!

به عنوان یک زن مسلمان زاده در قوانین جمهوری اسلامی که اساسش از اسلام  ارتجاعی و باور به سنت های اعراب بادیه نشین هزار و چهارصد سال قبل است، هرگز بعنوان یک انسان برابر با مردان مقایسه نشدم و بلکه همیشه چاره ای به غیر اطاعت بی چون و چرا نداشتم.

در قوانین اسلام و مشخصا کشور ایران تحت حاکمیت آخوند ها و نظام اسلامی  زنان با مردان چه بلحاظ جنسیتی و چه حقوقی و چه به هر لحاظ دیگر برابر نیستند.

در اسلام و در قرآن حق کتک زدن زنان توسط الله به محمد پیامبر مسلمانان داده شده است. و بر طبق همین آیه قرآن دختران و زنان مسلمان دائما مورد آزار و اذیت و کتک خوردن مردان مسلمان قرار دارند.

قرآن: و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید پندشان دهید، در خوابگاه‌ها از ایشان دورى کنید و آنان را بزنید! آیه ۳۴ سوره نساء. (از قرآن کتاب مقدس مسلمانان)

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و پدوفیل (میل جنسی به کودکان)، و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند.

 قرآن، کتاب مقدس مسلمانان است و هیچ شخصی در جهان حق نقد و اعتراض به آیه های این کتاب مقدس از دیدگاه آخوند ها و سران اسلامی را ندارد، و شخص معترض با مجازات شدید تا سر حد مرگ محکوم می گردد.

این نمونه از آیه زن ستیز و دشمنی آشکار قوانین اسلامی را که در بالا نوشتم تنها یک نمونه مستند از قوانین تبعییض آمیز جنسیتی و زن ستیزی جهان اسلام برعلیه زنان مسلمان در تمام کشورهای دنیا است. که به شخصه نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفتم.

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

در نوشته های بعدی مستنداتی بیشتری از آیه های دشمنی آشکار آیه های قرآن بر علیه حقوق زنان و نابرابری و بی عدالتی و تبعیض های جنسیتی را خواهم نوشت.

ادامه دارد…

نگار نادری

پنج شنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۹

۳۰-۰۷-۲۰۲۰

قوانین اسلامی چه در عربستان و چه در دیگر کشورهای مسلمان و ایران اسلام زده ضد زن و دشمن حقوق انسانی زنان است. در دین اسلام نابرابری و بی عدالتی و مردسالاری حاکم است. در دنیای واقعی حقوق حیوانات از حقوق یک زن مسلمان بیشتر است.